Velg en side

Opplevd risiko

I spørreskjemaet er det flere utsagn som omhandler ulike ulykkesscenarier hvor deltakerne blir bedt om å vurdere hvor stor fare disse utgjør for egen sikkerhet. Utsagnene blir besvart på en skala fra 1 (svært liten fare) til 6 (svært stor fare).

KONTAKT OSS
Telefon: 51 87 32 00
Professor Olav Hanssens vei 10

4021 Stavanger

Pb. 599, 4003 Stavanger