Opplevd risiko

I spørreskjemaet er det flere utsagn som omhandler ulike ulykkesscenarier hvor deltakerne blir bedt om å vurdere hvor stor fare disse utgjør for egen sikkerhet. Utsagnene blir besvart på en skala fra 1 (svært liten fare) til 6 (svært stor fare).