Ergonomisk/Mekanisk

Det er i utgangspunktet sunt å bruke kroppen og bevege seg, men når belastningen blir for stor eller for ensidig, kan det oppstå helseplager. Manuell håndtering av utstyr, uheldige arbeidsstillinger, repetitive bevegelser og tungt fysisk arbeid er eksempler på mekaniske arbeidsmiljøeksponeringer som forekommer på en rekke arbeidsplasser. Hvor godt ulike mennesker tåler slike eksponeringer avhenger blant annet av individenes varierende styrke og fysiske forutsetninger samt den samlede mekaniske belastningen individene eksponeres for i løpet av en arbeidsperiode. I tillegg vil organisatoriske og psykososiale faktorer i arbeidsmiljøet påvirke risikoen for muskel- og skjelettplager.