Arbeidsmiljø

 

RNNP spørreskjema inneholder en rekke spørsmål knyttet til ulike eksponeringsfaktorer i arbeidsmiljøet og helseplager.  Nedenfor kan en velge Arbeidsmiljøprofiler for å få en oversikt over hvordan ulike yrkesgrupper rapporter eksponeringsfaktorer og helseplager sammenlignet med andre yrkesgrupper i olje og gass industrien.  En kan også velge å gå inn på hver enkelt faktor for å studere utvikling over tid, samt hvordan disse varier mellom ulike parametre som anleggstype og selskapstype, arbeidsområder, yrker og demografiske kjennetegn.