RNNP spørreskjema 

RNNP spørreskjemaundersøkelse gjennomføres annethvert år og leverer unike data fra petroleumsvirksomheten. Undersøkelsen omfatter alle ansatte offshore og på landanleggene og kartlegger forhold om opplevd arbeidsmiljø, hms-klima og sikkerhetsrisiko. Kartleggingen omfatter også ansattes opplevelse av egen helse, sykdom og skader.

På RNNP.no presenteres et temabasert oppslagsverk av resultatene fra undersøkelsen. Nettsiden gir bilder av status og utviklingstrekk innen arbeidsmiljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten.